Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Anh tính hết cả rồi , Gia Cát Lượng cũng phải chào thua :))


Lỗi khó khăn của cuộc sống nơi vùng núi cao

What is that?! 😲

Ballerina from Palestine could not resist the melody of a street musician in Italy 😍Mấy ông chủ n ợ xem mà ước ...

Things you may have never seen 😲

Quỳ ông edit. Tao coi mà tao tức á

visiting the statue in indiaĐi chỗ khác mà vứt ok 

:)))


Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!!

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!! style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-a...