Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!!

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!!

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="9162862009">

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Thường thì đứa nào lỳ nhất đứa ý thắng,kkk

Xem pha đấu kiếm kiểu kiếm bằng bông này của hai đối thủ nhí mà đau hết cả ruột.Cuối cùng đứa lỳ nhất đã thắng.Cô chị ngã lên ngã xuống thế mà cuối cùng vẫn đứng vững.Đúng là phần thưởng chi có thê đê dành cho người có ý chí quyết tâm và lòng tin chiến thắng son sắc mà thôi,kkk.
Hài vãi

Đúng là biểu hiện của sự lượn lẹo...Ở đây chúng tôi không như thế 😛
Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Ông tổ ngành cà khịa là đây chứ đâu,kkk


Có lẽ Mr Bean xứng đáng với danh hiệu ông tổ ngành cà khịa có lẽ không sai tẹo nào.

 

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="8717141467">

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Xem quảng cáo của Thái Lan mà cứ ngỡ đang xem một bộ phim cực kỳ cuốn hút vậy,kkk

Quảng cáo Thái Lan không bao giờ làm chúng ta hết bất ngờ.
Thuốc xịt côn trùng Chaindrite có cả một vũ trụ điện ảnh của riêng mình, và đây là một ví dụstyle="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="4444027995">

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!!

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!! style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-a...