Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Không có gì làm khó được cô ấy.


Ông đầu trọc tưởng mình thông minh,nhưng cao thủ không dành cho người không có tóc.kakka









Cuối cùng đưa ra kết luận là ai đầu trọc thì sẽ phải giặt quần áo haha!













Trông chị em nhà người ta mà hoa cả mắt :)))









Đi đ' cũng bị chửi :-s

























Shipper nhà người ta :)))












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!!

Làm thuê mãi cũng có lúc muốn lên làm chủ chứ!! style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-a...